Als kers op de taart?
De realisatie of een aankoop van woning, kantoor of fabriek is pas echt af als het omliggende terrein is aangekleed en afgewerkt.

Vaak is de terreinindeling een sluitpost in de begroting met als gevolg dat er na de bouw of aankoop geen budget meer voorhanden is. De tuin zal later wel worden 'ontworpen', samen met de nodige 'aanleg'.


Tuinontwerp op uw maat.


Echter een goed en aangepast tuinontwerp betekend een meerwaarde voor het gebouw en de leefomgeving voor de mensen die er wonen of werken. Daarom is Groendesign Roskams bvba van oordeel dat een bouwplan samen met een tuinontwerp in de beginfase met elkaar betrokken en afgestemd moet worden. Dit om elkaar te kunnen aanvullen en om tot een versterkend ontwerp te komen.


Bij de tuinontwerpen van Groendesign Roskams bvba spelen verschillende thema's een belangrijke rol: de context waar het geheel zich in afspeelt, de ruimteindeling en beleving en tenslotte de natuurweergave. Uiteraard spelen de verschillende wensen van de klant hier een hoofdrol. Deze moeten met bovenstaande thema's tot een gemeenschappelijk verband worden gebracht om te eindigen in een bevredigend resultaat voor de klant.


Aan de hand van een vragenlijst wordt bij de klant gepolst naar die verschillende wensen. Na een eerste gesprek en een inventaris van de bestaande toestand wordt een schetsontwerp gemaakt dat dient als werkstuk voor het eindelijk ontwerp. In een tweede gesprek worden aan de hand van het schetsontwerp de uitgangspunten voor het definitieve ontwerp bepaald.


Dit wordt in een volgende gesprek bijgesteld en al naar gelang de wensen van de opdrachtgever uitgewerkt tot een beplantingsplan. Hierop staan de verschillende plantensoorten met aantal en de verschillende verhardingen, al dan niet gekoppeld aan een verlichtings-en /of beregeningsplan.


Uiteraard wordt op het volledige project een prijskalkulatie gemaakt naar aanleg toe. Het is uiteraard de klant die over verdere uitvoering van het ontwerp beslist.
Groendesign Roskams

Schootstraat 32/1 • 3550 Heusden-Zolder
Tel. +32(0)11 43.47.25
BTWnr. BE0474.602.885
Email: info@roskams.be

Ontwerp door Publistep bvba | 2013